Remonty i naprawy konstrukcji

Zakres usług: Konstrukcje murowe, żelbetowe, betonowe i stalowe – wzmocnienia i naprawy konstrukcji, iniekcje sklejające, kotwienie pęknięć, wzmacnianie siatkami węglowymi i PBO, naprawy żywicami, betonami PCC i torkretowanie


Oferujemy Państwu usługi wzmacniania konstrukcji stalowych, żelbetowych i murowanych w zakresie:
- Uzupełniania i naprawy konstrukcji, dozbrajanie konstrukcji,
- Torkretowanie,
- Sklejanie pęknięć,
- Kotwienie pęknięć,
- Naprawy betonami i masami PCC,
- Wzmacnianie siatkami węglowymi na żywicach,
- Wzmacnianie siatkami PBO.


Co to są włókna P.B.O.?

Włókna P.B.O. (benzobizoksazol poliparafenylenu) to nowa generacja włókien o wyjątkowych właściwościach użytkowych.

W porównaniu z włóknami używanymi zwykle w systemach wzmocnień kompozytowych, tj. włóknem węglowym, włókna P.B.O. mają o 40% większą wytrzymałość na rozciąganie (5,8 GPa w porównaniu z 4,1 GPa) oraz o 15% większy moduł sprężystości (270 GPa w porównaniu 240 GPa).

W porównaniu z włóknami aramidowymi  wysokomodułowymi wartości te są  wyższe o 210% (wytrzymałość na rozciąganie) i 250% (moduł sprężystości).

włókna P.B.O

system - włókna P.B.O

 

Tradycyjne siatki węglowe aplikuje się za pomocą żywic epoksydowych , natomiast włókna PBO za pomocą zapraw mineralnych.

Wady żywic epoksydowych:

1.    Nie można ich nakładać na wilgotne podłoża;
2.    Nie można ich stosować w temperaturach niższych niż 10°C i wyższych niż 30°C, ponieważ na fazę utwardzania duży wpływ ma temperatura otoczenia, to powoduje, że ich stosowanie jest trudne i ryzykowne;
3.    Nie są one odporne ogniowo i nie są odporne na wysokie temperatury, ponieważ po stwardnieniu powracają do stanu ciągliwego w temp. około 80°C /110°C, to powoduje nieskuteczność wzmocnienia konstrukcyjnego.

Sposób aplikacji:

Aplikacja włókien P.B.O

Stosowanie tej metody wzmacniania konstrukcji znacznie skraca czas remontu, pozwala wzmacnianym elementom pracować w takich samych warunkach jak wzmacniana konstrukcja (bez ograniczeń temperaturowych) i nie zwiększa gabarytów konstrukcji.

P.B.O - warstwy

1.    Podłoże betonowe
2.    Pierwsza warstwa zaprawy Ruredil X Mesh M750
3.    Ruredil X Mesh Gold
4.    Druga warstwa zaprawy Ruredil X Mesh M750
5.    Ruredil X Mesh Gold (jeżeli zostało to określone)
6.    Trzecia warstwa zaprawy Ruredil X Mesh M750