Usługi wysokościowe

Zakres usług: montaże i remonty kominów i obiektów wysokich, usuwanie stanów zagrożenia, prace malarskie, inne usługi wymagające użycia sprzętu alpinistycznego

Nasza firma wywodzi się firmy specjalizującej się w usługach wysokościowych. Mamy długoletnie doświadczenie we wszelkiego rodzaju pracach na obiektach wysokich.
Dysponujemy wykwalifikowanymi pracownikami, posiadającymi wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia z zakresu technik alpinistycznych. Prace wykonujemy zarówno z użyciem rusztowań, zwyżek, dźwigów jak również stosując techniki alpinistyczne.
Mamy duże doświadczenie w pracach wykonywanych na dużych i trudnych obiektach przemysłowych wymagających zachowania szczególnych przepisów BHP.
Pracownicy są nieustannie szkoleni i powiększają swoje kwalifikacje w specjalistycznych kursach.

Wykonujemy:
- Montaże i demontaże kominów stalowych,
- Montaże konstrukcji stalowych różnego rodzaju,
- Malowanie konstrukcji na wysokości,
- Remonty kominów stalowych, żelbetowych i murowanych,
- Remonty i wymianę instalacji elektrycznych,
- Montaże i modernizacje systemów monitoringu spalin,
- Montaże i demontaże konstrukcji wsporczych pod anteny,
- Usuwanie stanów zagrożenia, odśnieżanie dachów.