Uszczelnienia i izolacje

Zakres usług: uszczelnianie przeciwwodne, usuwanie przecieków, izolacje fundamentów, izolacje zbiorników i oczyszczalni ścieków, iniekcje powierzchniowe, kurtynowe, przepony poziome, podcinanie murów, uszczelnianie konstrukcji, tynki renowacyjne, osuszanie budynków

W ciągu kilku lat wykonując różnego typu prace naprawcze, izolacyjne i uszczelnienia  dla dużych firm budowlanych zdobyliśmy duże doświadczenie i wiedzę na temat błędów wykonywania budynków i związanych z tym problemów z ich uszczelnianiem i izolacją przeciwwodną.
Realizowaliśmy również prace związane z zabezpieczeniem przeciw agresywnym środowiskiem zbiorników oczyszczalni ścieków.

Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe prace związane z izolacjami przeciwwodnymi wraz z usunięciem skutków źle wykonanych izolacji wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych.

Oferujemy:
- Izolacje przeciwwodne bitumiczne i mineralne,
- Iniekcje odcinające, kurtynowe, powierzchniowe
- Podcinanie budynków metodą Prinz,
- Usuwanie nieszczelności i przecieków,
- Tynki renowacyjne.


Wykonujemy uszczelnienia przeciwwodne min. budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i przemysłowych . Mamy świadomość znaczenia dobrze wykonanej izolacji dla późniejszych ewentualnych kosztów doszczelnień i kosztów eksploatacyjnych, a przede wszystkim jakości środowiska w jakim przyjdzie człowiekowi przebywać w przypadku źle wykonanej izolacji przeciwwodnej.

W dobie tak dużej różnorodności oferowanych materiałów lepiej zdać się na odpowiednie materiały i technologie. Stosujemy sprawdzone materiały renomowanych firm chemii budowlanej, z którymi współpracujemy również przy innych pracach (widnieją na naszej stronie jako firmy współpracujące).
Doświadczenie podpowiada, że nie zawsze ten sam materiał jest dobry na wszystko. W dzisiejszej dobie „mądrych chemii” wiele czynników zewnętrznych np. przeznaczenie pomieszczeń, czas jaki mamy na wykonanie prac, czy mamy do czynienia z wodą gruntową napływającą czy podsiąkaniem kapilarnym itp. ma duże znaczenie dla wyboru materiału i technologii. Dlatego dobór nowego materiału zawsze odbywa się w ścisłej współpracy z producentem lub jego przedstawicielem.
Wykonujemy izolacje fundamentów, ław fundamentowych posadzek czy poziomych powierzchni dachowych (np. dachy parkingów podziemnych) masami i matami,  szczególnie zwracając uwagę na prawidłowe wykonanie uszczelnienia wszelkiego typu otworów technicznych, odwodnień czy dylatacji.
Gdy już pojawił się problem z wilgocią możemy zaoferować usunięcie problemu. Nie są to tematy łatwe i często drogie, lecz mamy duże doświadczenie i co ważne sukcesy w tego typu pracach..  Dzięki wczesnej lokalizacji i usunięciu problemu można uniknąć nadmiernych kosztów napraw i remontów.

Dysponujemy kwalifikowanymi pracownikami i wszystkimi urządzeniami potrzebnymi do wykonania tego typu zadań. Nieustannie szkolimy się, pogłębiamy naszą wiedzę i poznajemy nowe technologie i materiały do oferowanych prac.